Get Adobe Flash player

Teisinė informacija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokyklos g.19 ,LT-00303 Palanga
tel./faks. (8 460) 45 577
el. paštas: l.d.sigute@gmail.com
www.palangasigute.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 190273996

Tradicijos

         Lopšelyje-darželyje puoselėjamos įvairios tradicijos. jų tikslas puoselėti etnokultūros vertybes, išsaugoti šių tradicijų paveldą, perduoti lietuvių liaudies papročius, supažindinti su įvairių regionų tradicijomis, skiepyti meilę savo kraštui ir meilę Lietuvai bei tautai.
         Įrengtas etnokultūros kambarys  su senovės lietuvių buities rakandais, kuriame ugdytiniai turi galimybę susipažinti su daiktų paskirtimi, pažaisti su jais, išbandyti. Etnokultūros kambarį turtina naujai atnešti tėvų senoviniai daiktai.
         Tėvai  ne tik padeda ruoštis tradicinėms šventėms, bet aktyviai dalyvauja jų pasiruošime t. y. įtraukiami į ugdymo procesą ir juo domisi.
 
         Tradicijų, puoselėjimo renginiai:
 • Etnokultūros perėmimas ir perdavimas vaikų darželyje. Gurgu, gurgu, važiuoju į Juzės turgų“ (Ši tradicija 2012-2013 m. m. keičiama bus į kitą).
 • Močiučių ir senelių vakaronė.
 • Šeimos diena.
 • Senųjų metų palydos
 • Užgavėnės.
 • Ugdytinių palyda į mokyklą.
 • Amatų diena
 • ,, Mes gyvename prie jūros“.
 • Vakaronės ,,Iš kartos į kartą“.
 • Kūrybinės raiškos savaitė ,,Menų šventė“.
 • ,,Užgavėnių išdaigos“.
 •  Velykinis renginys ,,Auksinis kiaušinis“.
 • Sportiniai renginiai: 1.,,Sportuoju būsiu sveikas ir saugus“, 2.,,Gandro sutiktuvės“, 3.,,Sportuoju kartu, su mama ir tėveliu“.
 • ,,Mano mamytės diena“.
 • Ugdytinių palydos į mokyklą“.
 • Renginiai su kuršių bendruomenė mažumos nariais.
 • ,,Senųjų metų palydos“.
 • Staigmenų diena, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
 • Piešinių parodos (2-3 kartus per metus),  pagal pasirinktą temą  (kolektyviniai dailės darbai lopšelyje-darželyje, Šventosios Viešojoje bibliotekoje).