• [pdf href=”https://palangasigute.lt/wp-content/uploads/2012/05/del-vaiku-priemimo.pdf”] Sprendimas dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo[/pdf]
  • [pdf href=”https://palangasigute.lt/wp-content/uploads/2012/05/Nuostatos.pdf”] Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas[/pdf]
  • [pdf href=”https://palangasigute.lt/wp-content/uploads/2012/05/del-lesu.pdf”] Įsakymas dėl lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžio nustatymo[/pdf]