Paskelbta 2018 03 05

  PALANGOS LOPŠELIO–DARŽELIO „SIGUTĖ“  SAVIVALDA

 MOKYKLOS TARYBA

2017-2020 M.

 1. Rita Žukauskaitė–Mokyklos tarybos pirmininkė, auklėtoja;
 2. Nijolė Grinevičienė–narė, auklėtoja;
 3. Indrė Steponavičienė– narė, sveikatos priežiūros specialistė;
 4. Rasa Vaškienė–narė, auklėtojos padėjėja;
 5. Sanita Vaitkūnienė-narė, tėvų atstovas;
 6. Vaida Drąsutienė – narė, tėvų atstovas.

  

MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA

2017-2020 M. 

 1. Aušra Toliušienė–Tarybos pirmininkė, vyr. auklėtoja;
 2. Nijolė Grinevičienė–narė, auklėtoja-metodininkė;
 3. Alma Valaitienė–narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė (auklėtoja– metodininkė);
 4. Jūratė Dočilovienė–narė, meninio ugdymo mokytoja;
 5. Eglė Slaninaitė-Bučnė-narė, auklėtoja.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2017-2020 M. 

7. Alma Valaitienė–pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė (auklėtoja– metodininkė);
8. Regina Martišienė–narė, logopedė;
9. Indrė Steponavičienė–narė, sveikatos priežiūros specialistė;
10. Nijolė Grinevičienė–narė, auklėtoja – metodininkė.

 

MOKYKLOS TĖVŲ AKTYVAS 

 1. Jurana Virketytė-Danilevičienė;
 2. Raminta Bagdonaitė;
 3. Vaida Drąsutienė.