PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SIGUTĖ“

RENGINIAI VAIKAMS IR BENDRUOMENEI

2018-2019 mokslo metai

Eil. Nr.

Pavadinimas

Data

1.

 Šventinis rytmetis rugsėjo 1-ąjai ,,Lik sveika vasarėle, labas rudenėli“

2018-09-03

2.

 Judumo savaitė ,,Bėgimas Baltijos krantais“

2018-09-16 

3.

 Dalyvavimas Solidarumo bėgime (organizatorius VŠĮ ,,Gelbėkit vaikus“)

2018-09-17 

4.

 Rudenėlio šventės grupėse, sveikatos valandėlė  „Sveikatos traukinys“

2018-10 

5.

 Saviraiškos programa „Mini zoologijos sodelis“

2018-10 

6.

 Kalėdiniai renginiai „Stebuklinga Kalėdų dovana“ Kalėdinė paroda ,,Pro ledo langą“

2018-12 

7.

 Sportinė pramoga „Žiemą pajūryje“

2019-01 

8.

 Sausio 13-osios paminėjimas ,,Atmintis gyva, kol liudija“

2019-13 

9.

 Šventinis rytmetis skirtas Vasario 16 d. ,,Tėvynę -Lietuvą turiu“

2019-02-15 

10.

 Užgavėnės ,,Meška šoka, kudlos dulka“

2019-03-05 

11.

 Kūrybinė paroda Kovo 11-ąjai  ,,Atverkime langus į gamtą“ 

2019-03 

12.

 Šv. Velykos ,,Ried margučių vežimuks“

2019-04-23 

13.

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvės  ,,Sveikas žinių pasauli“

2019-05-31 

14.

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvės  ,,Sveikas žinių pasauli“

2019-05-31 

15.

Renginys vaikų dienai ,,Grok, žiogeli, smuikeliu“

2019-06-03


 

 

 
Vykdomi projektai
           
  • Sveikatos keliu (tęstinis).
  • Etnokultūros vertybių perdavimas (rengiami individualūs projektai, atitinkantys vaikų amžių).
  • Ekologinis  – pažintinis projektas ,,Mes gyvename prie jūros.
  • Projektas ,,Ir mažoj širdelėj, daug gerumo telpa“